Bayaran:

Bayaran kursus dikenakan adalah sebanyak (RM5 - RM20).
Warga emas dan OKU adalah dikecualikan daripada bayaran yuran.
Bayaran pelbagai akan dikenakan mengikut jenis kursus tidak melebihi RM30.


Jam Kursus dan Yuran:
Berikut adalah maklumat yuran kursus pendek:

1 - 5 jam = RM5.00
6 - 10 jam = RM10.00
11 - 15 jam = RM15.00
16 jam ke atas = RM20.00
Warga Emas & OKU = Percuma
Tertakluk kepada pindaan/perubahan dan yuran-yuran tersebut tidak termasuk yuran untuk makan, nota, bahan pengajaran dan lain-lain. Warga Emas dan OKU tidak dikenakan sebarang yuran.